top of page

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Dodavatel (Jan Vytlačil, IČ: 01847511) vystupující jako A2Z Studio přijímá pouze platbu bankovním převodem a k tomu účelu vystavuje veškeré nutné faktury a zálohové faktury. Pokud není smluveno jinak, objednatel se zavazuje složit zálohu na dílo ve výši 100 % sjednané ceny za objednávanou službu, před započetím jakýchkoliv prací A2Z Studia či jiných zúčastněných stran. Kupující si je vědom fakta, že veškeré služby prováděné v A2Z Studio jsou uměleckého rázu a z toho důvodu nemohou být reklamovány na základě kvality. Veškeré dodatečné úpravy a nápravy sjednané dodavatelem jsou pouze projevem jeho dobré vůle a svobodného rozhodnutí.

Ceny platné k Listopadu 2023 jsou následující:

800CZK / 35EUR za hodinu nahrávání vokálů.

1000CZK / 45EUR za hodinu komerčního nahrávání a hudebních nástrojů.

3500CZK / 145EUR za mixování jedné skladby.

1500CZK / 60EUR za mastering jedné skladby.

4500CZK / 185EUR za mixing a mastering jedné skladby.

bottom of page